....เวลาเปิดทำการ เดือนตุลาคม 2560....   จันทร์- ศุกร์ 08.30-17.30 น. / วันเสาร์ เปิด 09.00-16.00 น.--- วันอาทิตย์-   ปิดบริการ  .....

เวลาเปิดให้บริการห้องสมุด

ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ขอแจ้งเวลาเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 - 10 ตุลาคม 2554 ดังนี้
วันจันทร์ - ศุกร์ เปิดบริการเวลา 08.30-17.30 น. วันเสาร์ เปิดบริการเวลา 09.00-16.00 น. วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดบริการ  

Dual
Free Web Counter