....เวลาเปิดทำการ เดือนตุลาคม 2560....   จันทร์- ศุกร์ 08.30-17.30 น. / วันเสาร์ เปิด 09.00-16.00 น.--- วันอาทิตย์-   ปิดบริการ  .....

ห้องสมุดให้บริการ Tabletห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดหา Tablet ยี่ห้อ Sumsung รุ่น Galaxy Tab 2 มาให้ใช้บริการภายในห้องสมุด  ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอยืมได้ที่เคาน์เตอร์ยืม -คืน  โดยใช้บัตรนักศึกษาในการยืมเช่นเดียวกับหนังสือ
Dual
Free Web Counter