....เวลาเปิดทำการ เดือนตุลาคม 2560....   จันทร์- ศุกร์ 08.30-17.30 น. / วันเสาร์ เปิด 09.00-16.00 น.--- วันอาทิตย์-   ปิดบริการ  .....

เชิญเสนอรายชื่อหนังสือที่ต้องการสั่งซื้อเข้าห้องสมุด

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมเสนอชื่อหนังสือที่ต้องการให้ห้องสมุดจัดซื้อโดยกรอกแบบฟอร์ม "เสนอแนะทรัพยากรเข้าห้องสมุด" ได้ที่หน้าเว็บไซต์ห้องสมุดคณะฯ หรือ กดที่นี่ค่ะ


Dual
Free Web Counter