....เวลาเปิดทำการ เดือนตุลาคม 2560....   จันทร์- ศุกร์ 08.30-17.30 น. / วันเสาร์ เปิด 09.00-16.00 น.--- วันอาทิตย์-   ปิดบริการ  .....

ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์จัดทำเว็บไซต์ใหม่

ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ ได้พัฒนาเว็บไซต์ขึ้นใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการในปัจจุบันและให้ผู้ใช้บริการได้ใช้งานได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว  ผู้ใช้สามารถเข้าใช้บริการผ่านทางออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาภายในเว็บฯ นอกจากจะมีช่องทางสืบค้นข้อมูล  และรวบรวมแหล่งข้อมูลด้านเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัดแล้วยังมีบริการออนไลน์ ต่าง ๆ  อาทิเช่น  การขอถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุด  เสนอแนะทรัพยากรเข้าห้องสมุด  และการขอรายการทรัพยากรที่ต้องการ เป็นต้น นอกจากนี้ทางห้องสมุดยังได้พัฒนาเป็นเว็บไซต์ 2 ภาษา (ไทย/อังกฤษ) เพื่อความเป็นสกล และสามารถแบ่งปัน (Share) ข้อมูลต่าง ๆ ภายในเว็บผ่านทาง Social Network ได้อีกด้วยสามารถเข้าชมและใช้บริการเว็บไซต์ ได้ที่ http://amslib.kku.ac.thDual
Free Web Counter