....เวลาเปิดทำการ เดือนตุลาคม 2560....   จันทร์- ศุกร์ 08.30-17.30 น. / วันเสาร์ เปิด 09.00-16.00 น.--- วันอาทิตย์-   ปิดบริการ  .....

การขอถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุดผ่านเว็บไซต์

ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดทำระบบการขอถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุด สำหรับจัดให้บริการสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของคณะ เพื่อความสะดวกในการขอ และไม่ต้องเดินทางมายังห้องสมุด ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าดูขั้นตอนและวิธีการ  "การขอถ่ายเอกสารบทความฉบับเต็ม"  ได้ที่เมนู "ช่วยเหลือ" ด้านซ้ายมือ
Dual
Free Web Counter