....เวลาเปิดทำการ เดือนตุลาคม 2560....   จันทร์- ศุกร์ 08.30-17.30 น. / วันเสาร์ เปิด 09.00-16.00 น.--- วันอาทิตย์-   ปิดบริการ  .....

ฐานข้อมูลภาคนิพนธ์ฉบับเต็มชนะการประกวดนวัตกรรมคณะ ปี 2554

ฐานข้อมูลภาคนิพนธ์คณะเทคนิคการแพทย์  (http://amspro.kku.ac.th) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลภาคนิพนธ์ฉบับเต็มของนักศึกษาในคณะเริ่มจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี 2525 ถึงปัจจุบัน พัฒนาโดยห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ได้รับรางวัลระดับดีมากประเภทการพัฒนานวัตกรรมในงานองค์กรแห่งการเรียนรู้ AMS Share & Lern 2011 และรับมอบเกียรติบัติพร้อมเงินรางวัล มูลค่า 1,000 บาทจากคณบดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 33 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2554

                     
Dual
Free Web Counter