....เวลาเปิดทำการ เดือนตุลาคม 2560....   จันทร์- ศุกร์ 08.30-17.30 น. / วันเสาร์ เปิด 09.00-16.00 น.--- วันอาทิตย์-   ปิดบริการ  .....

สถานที่ติดต่อ


ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต.ในเมือง  อ.เมือง
จ.ขอนแก่น  40002


โทรศัพท์. 0-43009700 ต่อ 1410,2205


โทรสาร. 0-43347482


E-mail : amslibkku@hotmail.com

Dual
Free Web Counter