....เวลาเปิดทำการ เดือนตุลาคม 2560....   จันทร์- ศุกร์ 08.30-17.30 น. / วันเสาร์ เปิด 09.00-16.00 น.--- วันอาทิตย์-   ปิดบริการ  .....

ลงทะเบียนรับข่าวสารทาง SMS


 

ชื่อ-สกุล :

สายวิชา : เทคนิคการแพทย์       กายภาพบำบัด       สนับสนุน

สถานภาพ :   นักศึกษาปริญญาตรี    นักศึกษาบัณฑิตศึกษา อาจารย์
                     ข้าราชการ              อื่นๆ

E-Mail :

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ:     ระบบ:  AIS DTAC TRUE


                                                

** หมายเหตุ ห้องสมุดจะทำการตอบรับการลงทะเบียนผ่านทาง SMS ภายใน 24 ชั่วโมง
   หากไม่ได้รับข้อความ กรุณาติดต่อ ผู้ดูแลระบบ

Dual
Free Web Counter