....เวลาเปิดทำการ เดือนตุลาคม 2560....   จันทร์- ศุกร์ 08.30-17.30 น. / วันเสาร์ เปิด 09.00-16.00 น.--- วันอาทิตย์-   ปิดบริการ  .....

บริการถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุด

บริการถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุด ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นUsername
Password
               

* บริการนี้สงวนสิทธิ์สำหรับนักศึกษาและบุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเท่านั้น
* โปรดสมัครสมาชิกก่อนเข้าใช้บริการ
* หากลืมรหัสผ่าน กรุณาติดต่อ ผู้ดูแลระบบ

Dual
Free Web Counter