....เวลาเปิดทำการ เดือนตุลาคม 2560....   จันทร์- ศุกร์ 08.30-17.30 น. / วันเสาร์ เปิด 09.00-16.00 น.--- วันอาทิตย์-   ปิดบริการ  .....

ชื่อเรื่องการตรวจพิสูจน์เชื้อราก่อโรคทางห้องปฏิบัติการ = Laboratory identification of pathogenic fungi
ผู้แต่งบงกชวรรณ สุตะพาหะ
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 3
ปี2552
เลขหมู่QW180 บ113 2552

Dual
Free Web Counter