....เวลาเปิดทำการ 1 มิถุนายน-15 สิงหาคม 2561....   จันทร์- ศุกร์ 08.30-16.30 น. / วันเสาร์ - วันอาทิตย์-   ปิดบริการ  .....

ชื่อเรื่องการตรวจพิสูจน์เชื้อราก่อโรคทางห้องปฏิบัติการ = Laboratory identification of pathogenic fungi
ผู้แต่งบงกชวรรณ สุตะพาหะ
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 3
ปี2552
เลขหมู่QW180 บ113 2552

Dual
Free Web Counter