....เวลาเปิดทำการ 1 มิถุนายน-15 สิงหาคม 2561....   จันทร์- ศุกร์ 08.30-16.30 น. / วันเสาร์ - วันอาทิตย์-   ปิดบริการ  .....

ชื่อเรื่องการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัยธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติที่พบบ่อยในประเทศไทย
ผู้แต่งกุลนภา ฟู่เจริญ
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
ปี2552
เลขหมู่QY400 ก726ร 2552

Dual
Free Web Counter