....เวลาเปิดทำการ เดือนตุลาคม 2560....   จันทร์- ศุกร์ 08.30-17.30 น. / วันเสาร์ เปิด 09.00-16.00 น.--- วันอาทิตย์-   ปิดบริการ  .....

ชื่อเรื่องการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อการวินิจฉัยธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติที่พบบ่อยในประเทศไทย
ผู้แต่งกุลนภา ฟู่เจริญ
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
ปี2552
เลขหมู่QY400 ก726ร 2552

Dual
Free Web Counter