....เวลาเปิดทำการ เดือนตุลาคม 2560....   จันทร์- ศุกร์ 08.30-17.30 น. / วันเสาร์ เปิด 09.00-16.00 น.--- วันอาทิตย์-   ปิดบริการ  .....

ชื่อเรื่องFoundations of clinical research : applications to practice
ผู้แต่งLeslie G. Portney, Mary P. Watkins
ครั้งที่พิมพ์3rd ed
ปี2009
เลขหมู่WA950 P853f 2009

Dual
Free Web Counter