....เวลาเปิดทำการ 1 มิถุนายน-15 สิงหาคม 2561....   จันทร์- ศุกร์ 08.30-16.30 น. / วันเสาร์ - วันอาทิตย์-   ปิดบริการ  .....

ชื่อเรื่องFoundations of clinical research : applications to practice
ผู้แต่งLeslie G. Portney, Mary P. Watkins
ครั้งที่พิมพ์3rd ed
ปี2009
เลขหมู่WA950 P853f 2009

Dual
Free Web Counter