....เวลาเปิดทำการ เดือนตุลาคม 2560....   จันทร์- ศุกร์ 08.30-17.30 น. / วันเสาร์ เปิด 09.00-16.00 น.--- วันอาทิตย์-   ปิดบริการ  .....

ชื่อเรื่องBobath concept : theory and clinical practice in neurological rehabilitation
ผู้แต่งedited by Sue Raine, Linzi Meadows, Mary Lynch-Ellerington
ครั้งที่พิมพ์1st ed
ปี2009
เลขหมู่WL300 B663 2009

Dual
Free Web Counter