....เวลาเปิดทำการ 1 มิถุนายน-15 สิงหาคม 2561....   จันทร์- ศุกร์ 08.30-16.30 น. / วันเสาร์ - วันอาทิตย์-   ปิดบริการ  .....

ชื่อเรื่องหลักการและเทคนิคการเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ์และรายงาน = Principles and techniques of research, thesis, and report writing
ผู้แต่งวิรัช วิรัชนิภาวรรณ
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
ปี2553
เลขหมู่LB2369 ว689

Dual
Free Web Counter