....เวลาเปิดทำการ เดือนตุลาคม 2560....   จันทร์- ศุกร์ 08.30-17.30 น. / วันเสาร์ เปิด 09.00-16.00 น.--- วันอาทิตย์-   ปิดบริการ  .....

ชื่อเรื่องหลักการและเทคนิคการเขียนงานวิจัย วิทยานิพนธ์และรายงาน = Principles and techniques of research, thesis, and report writing
ผู้แต่งวิรัช วิรัชนิภาวรรณ
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 1
ปี2553
เลขหมู่LB2369 ว689

Dual
Free Web Counter