....เวลาเปิดทำการ เดือนตุลาคม 2560....   จันทร์- ศุกร์ 08.30-17.30 น. / วันเสาร์ เปิด 09.00-16.00 น.--- วันอาทิตย์-   ปิดบริการ  .....

ชื่อเรื่องเทคนิคการเก็บรักษาจุลินทรีย์ = Preservation techniques of microorganisms
ผู้แต่งสมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 3
ปี2553
เลขหมู่QW25 ส257ท 2553

Dual
Free Web Counter