....เวลาเปิดทำการ 1 มิถุนายน-15 สิงหาคม 2561....   จันทร์- ศุกร์ 08.30-16.30 น. / วันเสาร์ - วันอาทิตย์-   ปิดบริการ  .....

ชื่อเรื่องเทคนิคการเก็บรักษาจุลินทรีย์ = Preservation techniques of microorganisms
ผู้แต่งสมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 3
ปี2553
เลขหมู่QW25 ส257ท 2553

Dual
Free Web Counter