....เวลาเปิดทำการ 1 มิถุนายน-15 สิงหาคม 2561....   จันทร์- ศุกร์ 08.30-16.30 น. / วันเสาร์ - วันอาทิตย์-   ปิดบริการ  .....

ชื่อเรื่องBenson's microbiological applications : laboratory manual in general microbiology, complete version
ผู้แต่งAlfred E. Brown
ครั้งที่พิมพ์12th ed.
ปี2012
เลขหมู่QW25 B877 2012

Dual
Free Web Counter