....เวลาเปิดทำการ เดือนตุลาคม 2560....   จันทร์- ศุกร์ 08.30-17.30 น. / วันเสาร์ เปิด 09.00-16.00 น.--- วันอาทิตย์-   ปิดบริการ  .....

ชื่อเรื่องBenson's microbiological applications : laboratory manual in general microbiology, complete version
ผู้แต่งAlfred E. Brown
ครั้งที่พิมพ์12th ed.
ปี2012
เลขหมู่QW25 B877 2012

Dual
Free Web Counter