....เวลาเปิดทำการ เดือนตุลาคม 2560....   จันทร์- ศุกร์ 08.30-17.30 น. / วันเสาร์ เปิด 09.00-16.00 น.--- วันอาทิตย์-   ปิดบริการ  .....

ชื่อเรื่องEssentials of research methods in health, physical education, exercise science, and recreation
ผู้แต่งKris E. Berg, Richard W. Latin
ครั้งที่พิมพ์3rd ed
ปี2008
เลขหมู่W20.5 B493 2008

Dual
Free Web Counter