....เวลาเปิดทำการ เดือนตุลาคม 2560....   จันทร์- ศุกร์ 08.30-17.30 น. / วันเสาร์ เปิด 09.00-16.00 น.--- วันอาทิตย์-   ปิดบริการ  .....

ชื่อเรื่องเทคนิคและการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติที่พบบ่อยในประเทศไทย
ผู้แต่งธนูศักดิ์ ตาตุ
ครั้งที่พิมพ์พิมพ์ครั้งที่ 2
ปี2552
เลขหมู่WH170 ธ282 2552

Dual
Free Web Counter